Northwest College

ถึง นักเรียนไทยทุกท่าน

 

ดิฉันชื่อ นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร ดิฉันเคยเป็นศิษย์เก่าของ Northwest College ภาควิชา Communication ดิฉันได้รับความรู้และการใส่ใจอย่างมากจากอาจารย์ทุกท่าน และเนื่องจากเป็นนักเรียนนานาชาติซึ่งยังต้องปรับปรุงและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษอยู่มาก อาจารย์และคนที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้น ต่างก็ให้กำลังใจ ความรัก ความอบอุ่น ซึ่งดิฉันไม่เคยคาดหวังว่าจะได้จากคนต่างชาติอุปสรรคมากมายจากความบกพร่องทางภาษา ความรู้สึกคิดถึงบ้านและประเทศไทย จึงไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับดิฉันเลยแม้แต่น้อย เพราะพวกเขาเหล่านั้น

 

บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ประกอบด้วย ภูเขาสูงใหญ่มากมาย เช่น Yellowstone National Park ซึ่งเป็นสวนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา ความงามของสภาพแวดล้อมประกอบกับผู้คนที่มีอัธยาศัยดี ทำให้ดิฉันลืมวันและเวลาไปในช่วงเวลาที่เรียนอยู่ Northwest College

 

หลังจากที่ดิฉันจบการศึกษาจาก Northwest College ฉันได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อที่ Oklahoma City University ในระดับปริญญาโท สาขา mass communication ดิฉันขอโอกาสนี้กล่าวขอบพระคุณอาจารย์ Harriet Bloom-Wilson ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของนักเรียนนานาชาติ ท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทุ่มเทเวลา และใส่ใจนักเรียนทุก ๆ คนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน ท่านหวังเพียงให้นักเรียนนานาชาติประสบความสำเร็จทางการศึกษามากเท่าที่ท่านจะช่วยได้ ไม่เคยปฏิเสธคำขอร้องจากนักเรียน

 

นอกจากนี้ อาจารย์แห่ง Northwest College เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดิฉันประสบความสำเร็จทางการศึกษาในทุกวันนี้ ดิฉันไม่คิดว่า ดิฉันจะมีวันนี้ หากดิฉันไม่มีอาจารย์ทุกท่าน ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

 

หากคุณเป็นนักศึกษาที่ต้องการเริ่มต้นฝึกภาษาอังกฤษ และต้องการมีประสพการณ์การใช้ชีวิตที่ดีในประเทศสหรัฐอเมริกา ดิฉันขอแนะนำคุณให้มาศึกษาที่ Northwest College คุณจะไม่ผิดหวังหากคุณมีความตั้งใจที่แน่วแน่ที่จะปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ภาษาของคุณ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปลอดภัย ความเอื้อเฟื้อ ความอบอุ่นของคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ จะทำให้คุณลืมความหนาวของอากาศ ลืมวันและเวลาของการห่างไกลบ้านเกิดเมืองนอน

 

ดิฉันขอให้คุณทุกคนโชคดีกับชีวิตทางการศึกษานะคะ

 

 

แสดงความนับถือ

 

 

นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร

28 กันยายน 2549

Contact

Amanda Enriquez
Amanda.Enriquez@nwc.edu
International Student & Scholar Services Manager
307-754-6424

OR

Kara Ryf
Kara.Ryf@nwc.edu
International Student & Scholar Services Coordinator
307-754-6429